Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1-1-2017 

a. Het is verboden de trainingsterreinen op enigerlei wijze te verontreinigen. Laat Uw hond van te voren op een geschikte plaats uit. 

b. Daar waar dit verplicht is, dient de cursist de ontlasting van zijn hond d.m.v. een poepzakje te verwijderen (Genneper Parken, Park Forum en Bergeijk). 

c. De aanwezige beplanting, afrasteringen en bouwsels dienen te worden gerespecteerd. 

d. Op het terrein zijn de honden altijd aangelijnd, behalve als de trainer in het kader van de training anders bepaald. De voorjager blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn hond. 

e. Schade veroorzaakt door een hond en/of voorjager kan nimmer op de trainer/Happy Gundog Training worden verhaald. Deelname aan de training betekent dan ook dat de voorjager een goede WA verzekering heeft afgesloten. 

f. Happy Gundog Training is nimmer aansprakelijk voor enige schade/letsel aan hond(en) en/of voorjager(s) en/of eigendommen van de voorjager(s) tijdens, vlak voor of vlak na de training. 

g. De deelnemende hond(en) moeten volledig zijn ingeënt (enting tegen kennelhoest wordt ten sterkste aangeraden). 

h. Honden met een besmettelijke ziekte mogen niet deelnemen aan de training. 

i. De hond(en) mogen geen agressief gedrag vertonen jegens soortgenoten of mensen. 

j. Cursisten moeten op tijd aanwezig te zijn. Bij verhindering dient men zich zo spoedig mogelijk per email/WhatsApp/Messenger af te melden. Wanneer men zich vlak voor de les nog moet afmelden, doe dit dan per SMS (Hans zijn telefoonnummer is: 06.158.36.866). Hans kan op het trainingsterrein uitsluitend SMSjes ontvangen! 

k. Wanneer men een les wil inhalen, vraag dit dan per email aan. Petra houdt de absenties bij en weet in welke les er een mogelijkheid tot inhalen is. 

l. Ook wanneer men van groep wil veranderen omdat de huidige trainingstijd niet meer schikt, vraag dit per email aan zodat wij kunnen kijken of er een passende oplossing te vinden is. 

m.Lessen missen i.v.m. vakantie: Iedereen krijgt per volledig getraind kwartaal een aantal gratis lessen (in het 1e, 2e en 4e kwartaal 1 gratis les, in het 3e kwartaal 3 gratis lessen). Zodoende worden deze gemiste lessen niet ingehaald. 

n. De lessen beslaan steeds 1 kalenderkwartaal. Aan het eind van ieder kwartaal ontvangt iedereen een email of hij/zij in het volgend kwartaal wil doorgaan met de training. Eerder stoppen met de training dan aan het einde van een kwartaal, leid niet tot restitutie van het lesgeld. 

o. Op de eerste van ieder kwartaal ontvangt iedereen de factuur voor de training in dat kwartaal. De factuur moet betaald worden binnen 14 dagen na factuurdatum.