Gevorderden training


Bij de gevorderde honden werken we veel met meervoudige apporten zoals op onderstaande video's te zien is:

youtu.be/YE1HG4UlcxA

youtu.be/9m5clEz8EUw

youtu.be/jF78Wlnmx1o

youtu.be/cD3P3pGp85Q

Het terrein waar de honden de oefeningen moeten uitvoeren wordt stap voor stap steeds zwaarder, zodat de honden uiteindelijk in ieder soort terrein hun werk zullen doen.

Met behulp van de Zinger Winger en de Uplander leren de honden om perfect te markeren zonder de aanleuning van een helper die de dummie gooit. Een perfecte nabootsing van de praktijkjacht!

Het geheugen van de honden wordt verder getraind zodat zij steeds langer de valplaatsen van diverse apporten zullen onthouden.

Geleidelijk aan wordt het lijnen lopen en het gaan zitten op de fluit uitgebouwd naar het volledig dirigeerbaar zijn van de hond.